Osiguranje vozila

Tehnički pregled Krle, nudi i garantuje  sigurnost u poslovanju sa našim poslovnim partnerima – osiguravajućim kućama. Kod nas možete pronaći povoljno i provereno osiguranje za Vašeg ljubimca na točkovima:

Ukoliko imate pitanje, slobodno nas kontaktirajte, naše stručno i ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju za sva Vaša pitanja i nejasnoće.

Vrste osiguranja:

zakonom obavezno osiguranje bez koga vozilo ne može biti registrovano. Zaključuje se jednom godišnje, prilikom podnošenja zahteva za registraciju vozila i podnošenja zahteva za izdavanje nove registracione nalepnice. Zove se još i osiguranje trećih lica, jer mu je uloga da štiti ostale učesnike u saobraćaju od nas samih, tj. nadoknađuje štetu trećim licima koja je naneta vozilom.

osiguranje koje pokriva štetu nastalu usled oštećenja ili potpunog uništenja sopstvenog vozila do kojih dolazi usled različitih rizika, kao što su delimična ili totalna havarija, prirodna nepogoda, saobraćajna nezgoda, vandalizam, krađa i slično.

osiguranje od loma i oštećenja stakala na vozilu, izuzev stakala (plastike) na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila (uključujući i stakleni krov. Takođe, prilikom ugovaranja ovog osiguranja moguće je ugovoriti osiguranje putnika od posledica nesrećnog slučaja.

ovom vrstom osiguranja regulisano je osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja.

odnosi se na osiguranje putnika u inostranstvu i pokriće neophodnih medicinskih troškova na putu, bilo gde u svetu.

predstavlja vid ličnog obezbeđenja i brigu o sebi i svojoj porodici u budućnosti. Formalno, reč je o polisi osiguranja (ugovoru) koji se sklapa između pojedinca i osiguravajuće kuće, koja se obavezuje da će isplatiti određenu sumu u slučaju smrti ili teške bolesti osiguranika. Tokom vremenskog perioda na koji je polisa sklopljena, osiguranik plaća osiguravajućoj kući ugovoreni iznos.

obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu.