Registracija vozila za pravna lica

Potrebna dokumentacija za registraciju vozila, ako je vozilo u vlasništvu pravnog lica (firma):

 1. Lična karta vlasnika/zakonskog zastupnika
 2. Saobraćajna dozvola vozila koje se registruje;
 3. Izveštaj o tehničkoj ispravnosti vozila (registracioni list)
 4. Ovlašćenje (mora sadržati podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom licu, a ovlašćenje mora biti izdato na  memorandumu pravnog lica, potpisano i pečatirano od strane ovlašćenog lica)
 5. Fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre (APR)
 6. Potvrda o izvršenim uplatama (na šalteru poslovne banke je potrebno preuzeti Potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja, što uslužno mogu uraditi i naši zaposleni u skladu sa dogovorom)
 7. Polisa osiguranja od autoodgovornosti
 8. Stara polisa osiguranja od autoodgovornosti (opciono)

Procedura izdavanja registracione nalepnice ukoliko je vozilo u vlasništvu pravnog lica (firme):

Tehnički pregled vozila

Neophodna dokumentacija za vršenje tehničkog pregleda vozila:

 1.  Saobraćajna dozvola vozila
 2.  Lična karta lica koje dovozi vozilo
 3.  Ukoliko se na tehnološkoj liniji utvrdi da je vozilo ispravno, izdaje se obrazac o ispavnosti vozila, tzv. registracioni list, na kojem se nalaze podaci o vozilu, kao i podaci o pravnom licu koje je izvršilo proveru tehničke ispravnosti vozila.
 4. Registracioni list (u donjem desnom uglu na poleđini obrasca) potrebno je da bude potpisan i overen od strane zakonskog zastupnika pravnog lica.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti

Za izdavanje polise osiguranja od autoodgovornosti potrebna su sledeća dokumenta:

 1. Saobraćajna dozvola vozila;
 2. Pečat pravnog lica;
 3. Fotokopija Izvoda iz Agencije za privredne registre (APR);
 4. Registracioni list.

Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti može se izdati i kod našeg preduzeća, po ovlašćenju zakonskog zastupnika osiguravajuće kuće. Prilikom ugovaranja osiguranja vozila od autoodgovornosti potrebno je Ugovor (polisu osiguranja) potpisati od strane zastupnika/ovlašćenog lica i overiti pečatom privrednog društva u čijem je vlasništvu predmetno vozilo (donji desni ugao).

Takse za registraciju vozila

Za izračunavanje preciznih iznosa državnih taksi, koje su propisane za registraciju vozila, potrebna su sledeća dokumenta:

Uplatu možete izvršiti i na osnovu objedinjene fakture-predračuna našeg preduzeća.

Završetak izdavanja registracione nalepnice

Za završetak izdavanja registracione nalepnice, potrebna su sledeća dokumenta:

Ukoliko je vozilo firme u vlasništvu leasing kuće, potrebna je i dodatna dokumentacija: