REGISTRACIJA VOZILA KRLE

Kod nas možete za samo 35 minuta da izvršite kompletnu registraciju vozila i to bez odlaska u SUP!
Zakažite svoju registraciju, dovezite nam vaše vozilo a sve ostalo je naša briga.

Proverite zašto smo mi izbor mnogih vozača.

Registracija vozila se obavlja na osnovu PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
(“Sl. glasnik RS”, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 i 71/2017).

Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovde:

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE PRI REGISTRACIJI VOZILA?

FIZIČKA LICA

 • Lična karta vlasnika vozila
 • Saobraćajna dozvola
 • Overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila
 • Polisa obaveznog osiguranja
 • Uplaćene takse

PRAVNA LICA

 • Pečat firme
 • Lična karta ovlašćenog lica firme koji je naveden u APR-u (zakonski/ostali zastupnici)
 • Punomoć za registraciju ( ukoliko je vlasnik vozila neka LIZING kuća)
 • Saobraćajna dozvola
 • Overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila
 • Polisa obaveznog osiguranja
 • Uplaćene takse
 • Izvod iz APR-a

Prva registracija

Pod pojmom prve registracije motornog vozila podrazumeva se:

registracija novog vozila domaće proizvodnje

registracija novog vozila uveženog iz inostranstva

registracija korišćenog motornog vozila uveženog iz inostranstva

Prvu registraciju ne mora da uradi samo vlasnik motornog vozila, može je uraditi i lice sa ovlašcenjem. Ovlašcenje mora biti overeno od strane suda ili notara.

Prilikom prve registracije vozilo dobija nove registarske tablice, registracionu nalepnicu i saobraćajnu dozvolu. Prva registracija se vrši u mestu prebivališta za fizička, odnosno sedišta firme za pravna lica.

Pri prvoj registraciji potrebno je da priložite sledeću dokumentaciju:

*Tehnički pregled – registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila koji ne treba da bude stariji od 30 dana

*Dokaz o poreklu i vlasništvu nad motornim vozilom – Saobraćajna dozvola / račun- faktura / Ugovor o poklonu 

*Pravosnažno rešenje o nasleđivanju / Pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva;

*Dokaz o identitetu vlasnika – važeća licna karta ili lična karta za stranca; putna isprava za strance sa odobrenim boravkom u Republici Srbiji dužem od šest meseci; rešenje iz „Agencije za privredne registre“ o upisu u privredni registar – za pravna lica;

*Carinska dokumentacija sa dokazom o izmirenim obavezama (za vozila iz uvoza);

*Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila (polisa osiguranja od autoodgovornosti i takse)

Produženje važenja vozila

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu (UGOVORU). Vlasnik vozila podnosi zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila. Zahtev mora sadržati tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev vlasnik vozila prilaže i sledeću dokumentaciju:

Dobro je znati !

Registracija vozila važi godinu dana, a možete je produžiti 30 dana pre isteka pri čemu datum važenja registracije ostaje nepromenjen. Prilikom registracije dobija se nova registraciona nalepnica koja se lepi u donji desni ugao vetrobranskog stakla (staru nalepnicu treba ukloniti).

Ukoliko registrujete auto 60 dana nakon isteka registracije, datum važenja će biti promenjen (pomeren) i bićete u obavezi da vratite stare registarske tablice i saobraćajnu dozvolu i platite nove.